Institute of Visual Informatics

Institute of Visual Informatics (IVI)

Leading Digital Technology Across Industrial Revolution

Alumni

Kami mempunyai ramai graduan yang kini memegang jawatan dalam akademik dan industri. Kami ingin mengekalkan hubungan erat dengan alumni kami dan terus meneroka peluang penyelidikan dan pembangunan baru bersama-sama. Halaman ini masih dalam peringkat pengemaskinian dan lebih banyak alumni akan disenaraikan di sini tidak lama lagi.

Ahmad Fazil Zainal
Amir Mohamed Elamir Mohamed
Amirhossein Aghamohammadi
Ammar Al-Qaraghuli
Asama Kuder Nseaf
Ashraf Abbas Mohammed Al-Modwahi
Aslina Baharum
Aw Kien Sin
Bavani Ramayah
Hazwani binti Mohd Mohadis
Ibrahim Ahmad
Jihan K. Raoof
Khalda Fadlallah Ali Mohamed
Khoo Shiang Tyng
Lutfun Nahar
Maath S. Abdulghafoor
Manar Abduljabbar Ahmad Mizher
Marzieh Magharrebi
Mohd Hafiz Faizal bin Mohamad Kamil
Mohd Salihan Ab Rahman
Murniza binti Muhamad
Nazrita Ibrahim
Norabeerah Saforrudin
Norshahriah Wahab
Norziha binti Megat Mohd Zainuddin
Nurul Hidayah Mat Zain
Pauzi Ibrahim Nainggolan
Prasanna Ramakrisnan
Rasimah Binti Che Mohd Yusoff
Robiatul A’dawiah binti Jamaluddin
Rose Khairunnisa Roslan
Rozita binti Ismail
Saliyah binti Kahar
Seyed Reza Hasani
Siti Zahidah bt Abdullah
Suraya Binti Ya’acob
Wan Nooraishya Binti Wan Ahmad