Perasmian
Dirasmikan Oleh:
YB Dato’ Haji Mohammad Yusof bin Haji Apdal
Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi