Institute of Visual Informatics

Institute of Visual Informatics (IVI)

Leading Digital Technology Across Industrial Revolution

Hakcipta

Hakcipta© Institute of Visual Informatics UKM 2017
Semua aspek laman web termasuk reka bentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan lain-lain adalah hak cipta Institut Visual Informatik, sekutu-sekutunya dan pembekal teknologi. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan dari laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Tiada bahagian laman web ini boleh diterbitkan semula dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara: elektronik, fotokopi atau rakaman, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.