Institute of Visual Informatics

Institute of Visual Informatics (IVI)

Leading Digital Technology Across Industrial Revolution

KRA 6

Prasarana dan Persekitaran Ilmu Yang Kondusif

UKM mempunyai prasarana, persekitaran dan sistem perkhidmatan yang berkesan sebagai pemangkin kepada aktiviti pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang cemerlang.

Reka Bentuk dan Pembangunan Bangunan Baru IVI di Akademia Siber Teknopolis (AST) dilaksanakan seperti yang dirancang: