Institute of Visual Informatics

Institute of Visual Informatics (IVI)

Leading Digital Technology Across Industrial Revolution

Cabaran Perdana UKM

 

 

 

IKON CP Fokus CP
Mengekalkan Identiti, Kelangsungan Pemikiran, Budaya Serta Jati Diri Melayu Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional Dan Pelan Transformasi 2050 Yang Baharu.

 

Meningkatkan Kualiti Kehidupan Golongan B40 Dan Transformasi Kualiti Hidup Dalam Mendepani Era 4IR.

 

Kajian Permasalahan Besar Yang Dihadapi Oleh Islam Semasa Dan Isu-Isu Yang Berkaitan Dengannya (Yang Merangkumi Aspek Politik, Ekonomi dan Sosial) Yang Memerlukan Penyelesaian Segera Yang Efektif Bagi Kesejahteraan Masyarakat.

 

Keluarga Yang Sihat Sebagai Pemangkin Kesejahteraan Nasional Dan Menggalakkan Lebih Banyak Penemuan Saintifik Diterjemahkan Ke Dalam Bentuk Aplikasi Praktikal

 

Kajian Governan, Wacana, Sosio-Ekonomi Dan Keterlibatan Dalam Integrasi Komuniti ASEAN.

 

Pengembangan Ilmu, Produk, Nilai Dan Pembudayaan STEM Melalui Penyelidikan Berdampak STEMedu, STEMeco & STEMres Untuk Kelestarian Pembangunan Masyarakat.

 

Pertumbuhan Teknologi Hijau Bagi Menyumbang Ke Arah Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Melalui Pembentukan Bandar Dan Komuniti Yang Mampan, Penggunaan Dan Pengeluaran Yang Mampan dan Berdaya Tahan, Tindakan Ke Atas Perubahan Iklin, Pemuliharaan Kepelbagaian Biologi Dan Keprihatinan Terhadap Alam Sekitar.